qarshilik,

Agar joriy-cheklovchi element hisoblanadi, bir qarshilik, u bog'liq bo'lgan filiali orqali oqib joriy miqdorini kamaytiradi, bir qattiq qarshilik, odatda, ikki-mayoqlardan ega.

Subcategory bo'yicha qidirish